Sluníčkáři

Prozradíme to hned na úvod: Tato hra je nejen současná, ale dokonce nadčasová. Pojednává o věcech, které doprovází člověka od pradávna: je o touze, o vášni, o strachu a o samotě; zkrátka, jedním slovem: o lásce. Ale nejenom o ní. Je o dobru a zlu v nás.

Hlavní hrdina Pavel Protasov sedí pohroužený do svých chemických pokusů, přemítá nad zákonitostmi vesmíru a lepším životě pro všechny, a přitom nevidí, že mu nejlepší přítel chodí za ženou. Nebo to vidí a nic s tím nedělá? Podobně jako nedokáže domluvit zámečníku Jegorovi, aby nepil a nebil manželku? Do jaké míry je tedy svět těch, kteří touží připravit novou skutečnost, v rozporu s realitou? A jak tedy uskutečňování jejich vizí může dopadnout? Jsou ti, kteří jako by „žili jen z paprsků slunce“ povzneseni nad nesličnou skutečností hodni obdivu nebo výsměchu?

Děti slunce (1905) – v naší úpravě Sluníčkáři – patří spolu s Letními hosty k vrcholům Gorkého (1868–1936) dramatického cyklu o intelektuálech ve společnosti v přechodu. A třebaže snesou srovnání i s vrcholnými hrami A. P. Čechova a najdeme je na aktuálním repertoáru řady velkých evropských činoherních domů, byly českými divadly naposledy uvedeny před dlouhými 40 lety. Možná za to může Peškovův pseudonym Gorkij („Hořký“), či množství ideologických nálepek nabalených na tuto jistě ne bezrozpornou osobnost evropské literatury. V našem dnešním světě, který se musí dokázat vyrovnat s důsledky uskutečňování intelektuálských vizí „sluníčkářů“, je nejen kulturně patřičné, ale i obsahově dráždivé zabývat se tímto tématem. Inscenace uměleckého šéfa DnV, pro niž vznikl i nový překlad Jaroslava Achaba Haidlera, nepřehlédne současný obsah, komediální dvojznačnost hry, ani autorovu zálibu v „love story“.

Premiéra: 16. 12. 2016

Text a foto: Divadlo na Vinohradech, Viktor Kronbauer

Tvůrci a obsazení

Sluníčkáři

Překlad: Jaroslav Achab Haidler
Režie a úprava: Juraj Deák
Dramaturgie: Karel Tománek
Scéna: Nikola Tempír
Hudba: Petr Malásek
Kostýmy: Jana Hauskrechtová
Asistent režie: David Steigerwald

Pavel Protasov: Igor Bareš
Jelena, jeho žena: Simona Postlerová
Líza, jeho sestra: Zuzana Vejvodová
Dmitrij Važin: Ivan Řezáč
Jegor, zámečník: Svatopluk Skopal
Boris Čepurnoj: Tomáš Pavelka
Melánie, jeho sestra: Antonie Talacková
Nazar: Martin Zahálka
Míša, jeho syn: Václav Jílek
Trošin: Jiří Maryško
Fima: Jana Kotrbatá / Tereza Císařová
Antonie: Carmen Mayerová
Roman: David Steigerwald
Luša: Martina Jalůvková / Tereza Císařová
Avdoťja: Alexandra Tomanová
Lékař, obyvatelé města: studenti divadelních škol / Mimický sbor Divadla na Vinohradech

Galerie a multimédia

Sluníčkáři